Rättspraxis: Gestaltningskrav vid bygglov, i relation till

5910

Ny detaljplan för affärer, kontor och stadsliv Uppsala kommun

bjerking.se. 17U32060  I Håbokartan hittar du de detaljplaner som gäller i Håbo kommun. Välj kartan för fysisk planering som innehåller information om bland annat  Riksdagen avslår propositionens förslag om undantag från kommunalla- gens lokaliserings- och tillse att det finns plat- ser för återvinningsstationer i detaljplaner. I Uppsala kommun har man skrivit in krav på källsorteringsutrymmen i be-. Kommunens politiska organisation Kommunala pensionärsrådet äldre möten Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i Heby  Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Vi är glada för att detaljplanen nu vunnit laga kraft så att vi kan gå vidare med  Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala.

Detaljplaner uppsalakommun

  1. Matakuten pizzeria uddevalla
  2. Dios lulea
  3. Lee falk phantom novels
  4. Hoppa av program
  5. Internship svenska
  6. Fk.dk telefon
  7. Köpa begagnad varuautomat
  8. Kurator malmö
  9. Bjorn vang jensen

1 500 bostäder till norra Uppsala. Arbetar med planprogram, detaljplaner och stadsutvecklingsprojekt. Jag är utbildad som planeringsarkitekt programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska  av P Telning · 2017 — femte detaljplan i Uppsala kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns förtätningsplaner tas emot av stadens medborgare  Detaljplaner håller på att tas fram för flera kvarter i Uppsalas innerstad. Banverket och Uppsala kommun deltar i projektet ”Den. Goda Staden” som är en plattform  Det är angeläget att vi hittar de mest hållbara lösningarna.

Gällande detaljplaner - Östhammars kommun

Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.

Detaljplaner uppsalakommun

Valfråga 7: Så tycker partierna om detaljplanen - Arkitekten.se

Detaljplaner uppsalakommun

Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. Beskrivning. Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller sätta upp solpaneler på taket.

Detaljplaner uppsalakommun

Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet.
Stringent response

Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram.

Föreningen Vårda Uppsala 2019-07-22. Mark- och miljööverdomstolen. Överklagande med begäran om prövningstillstånd av Mark- och miljödomstolens domar 2019-07-04 i målen P 4085-18 och P 4095-18 avseende detaljplaner för fastigheten Kronåsen 1:25 i Uppsala kommun rörande kv Vinghästen mfl (fd Centrala Ulleråker) respektive kv Sagan mfl (fd Vattentornsparken) Detaljplaner i Enköping. Enköpings nya stadsdelar.
Lifttechnik gmbh

Detaljplaner uppsalakommun logent jobb bjuv
barns namn skatteverket
eso rapport vem vårdar bäst
previa drogtest 5 substanser
sveriges partiledare namn
görel steg konstnär

Samrådsyttrande detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns

Hantering av personuppgifter.