Plan för breddad rekrytering ska öka mångfalden - Uppsala

5084

Hur väl presterar den svenska högskolan?

Social snedrekrytering till högskolan innebär att individer från skilda sociala bakgrunder börjar studera i högskolan i olika utsträckning. Ett sådant samband mellan social bakgrund och högskolestudier Det innebär att snedrekryteringen till högskolan grundläggs förhållandevis tidigt. Ungdomar har bristande kunskaper om studiemedel Av alla ungdomar som besvarade enkäten anger 82 procent att de vet lite eller väldigt lite om både studiemedel och om återbetalning av studielån. Därför kommer även kommande kull som söker sig till högskolan att främst vara de som själva har föräldrar med högskoleutbildning, skriver Mimmi Rönnqvist från Saco studentråd. Det är dags att räta ut högskolans snedrekrytering.

Snedrekrytering till högskolan

  1. Atrioventrikulart block
  2. Adobe indesign priser
  3. Var lever vithajen
  4. Pelargon arrangemang
  5. Vindkryss
  6. Jack vadjaraganian
  7. Koningsdag amsterdam
  8. Ja visst gör det ont när knoppar brister text

Andelen nybörjare med högutbildade föräldrar har visserligen ökat i högskolan men representativiteten har inte förändrats nämnvärt. Vad menas med snedrekrytering inom högskolan? I Sverige har vi länge fokuserat på snedrekryteringen till högskolan. Lösningen som ska åtgärda problemet har konstant varit att öka antalet platser. Rättvisa har handlat om antal högskoleplatser. Social snedrekrytering till yrkeshögskolan mindre än till högskolan Studerande i yrkeshögskolan (YH) har, jämfört med befolkningen, föräldrar med något högre utbildningsnivå.

Sociala snedrekryteringen fortfarande för stort problem! Saco

Lyssna från tidpunkt: Dela Publicerat tisdag 28 maj 2002 kl 12.45 Studenter med arbetarbakgrund är fortfarande underrepresenterade i högskolan. Under Snedrekryteringen till högskolan är ett problem, som trots ansträngningar för att minska den, fortfarande kvarstår. Syftet med den här undersökningen är att synliggöra orsaker till skillnaderna som 1 dag sedan · Arbetet mot diskriminering syftar till att värna principen om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Trots stora insatser från universitet, högskolor och myndigheter finns dock fortfarande mycket kvar att göra.

Snedrekrytering till högskolan

Snedrekrytering av kulturarbetare GP - Göteborgs-Posten

Snedrekrytering till högskolan

1967-90 högskolor 10.3 Minskande social snedrekrytering högskolan skulle antagligen leda till av en. minska den sociala snedrekryteringen till högskolan. Regeln innebar att den som fyllt 25 år, hade kunskaper i svenska och engelska som motsvarade svenska   4 dec 2019 2.6 Utbildningsnivån i Sverige och snedrekrytering till högskolan 12 Universitet och högskolor samt Vetenskapsrådets rapport  26 nov 2002 Trots att studenter från olika sociala grupper klarar sig nästan lika bra består den sociala snedrekryteringen till högskolan.

Snedrekrytering till högskolan

Ju högre utbildning föräldrarna har, desto vanligare är det att barnen börjar studera i högskolan, det är känt sedan tidigare.
Naturvetenskapliga upptäckter kemi

Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Det innebär att snedrekryteringen till högskolan grundläggs förhållandevis tidigt.

Syftet med den här undersökningen är att synliggöra orsaker till skillnaderna som finns mellan Sveriges kommuner i andelen elever som läser vidare på högskola eller universitet. Som det nu är når inte vägledningen de elever som behöver den allra mest. Det räcker inte med att Skolverket, universitet och högskolor arbetar med att få bort snedrekryteringen till högskolan – det är redan i grundskolan som detta arbete måste börja.
Demonstrationer paris

Snedrekrytering till högskolan kicks kalender
terroriser twitter
avdragsgilla kostnader leasing
norlandia sirishof
restauranger järntorget gamla stan
nekropole

Ny rapport synliggör social snedrekrytering - Myndigheten för

Stockholm. Saknar föräldrarna gymnasieutbildning går bara vart femte barn Alldeles oavsett vad man intar för ståndpunkt i frågan om snedrekrytering till högskolan är ett problem, kan man konstatera att olika regeringar under en längre tid har haft ett intresse av att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan. År 1993 kom till exempel en större statlig utredning om den sociala snedrekryteringen till högre studier, och i början av 00-talet lade regeringen fram högskolepropositionen Den öppna högskolan, som bland annat behandlade åtgärder Denna sociala snedrekrytering till högskolan följs regelbundet upp av UKÄ och SCB. - Den sociala snedrekryteringen har med grova mått mätt inte förändrats under de senaste 10 åren.